Как вести себя при похищении и став заложником террористов Обсуждение Как вести себя при похищении и став заложником террористов http://www.truppen.ru/spetscnaz-rossii/podrazdeleniya/kak-vesti-sebya-pri-pohischenii-i-stav-zalozhnikom-terroristov.html Mon, 09 May 2016 23:16:26 +0000 JComments