SAS будет тренироваться в Форт-Брагге Обсуждение SAS будет тренироваться в Форт-Брагге http://www.truppen.ru/taktika-i-navyki/novosti/sas-budet-trenirovat-sya-v-fort-bragge.html Thu, 03 Nov 2016 13:45:59 +0000 JComments